Now showing items 1-4 of 4

 • Kontinuální měření konduktivity vyráběného měděného vodiče 

  Kozáček, Peter
  Moja práca pojednáva o možnostiach merania vodivosti medeného vodiča. Rozoberám v nej základné spôsoby merania vodivosti a ich možnosti využitia pre kontinuálne meranie. V ďalšej časti práce sa zmeriavam na navrhnutie ...
 • Řízení BLDC motoru v oblasti nízkých otáček 

  Kozáček, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá riešením problematiky získavania hodnôt otáčok a elektrického uhlu z informácii Hallových sond s potrebným rozlíšením pre riadenia BLDC motora. Konkrétne sa jedná o oblasť riadenia v nízkych ...
 • Softwarové rozhraní pro uživatelské aplikace laser trackeru 

  Kozáček, Peter
  Súčasťou stavby strojov je vyhodnocovanie geometrických presností jednotlivých funkčných častí stroja. Tento proces je však veľmi zdĺhavý a náročný. Jedným z dôvodov spomínaných problémov je nedostatočné softvérové ...
 • Vyvrtávací hlava na vrtačku 

  Suda, Martin
  Tato bakalářská práce, spadající do oblasti obráběcích strojů a příslušenství, se zabývá obráběcí metodou vyvrtávání a především nástroji sloužící k vyvrtávání. Práce je rozdělena na rešeršní a praktickou část, ve které ...