Now showing items 1-6 of 6

 • Měření rozložení rychlostí v meziválcovém prostoru 

  Kozák, Jan
  Diplomová práce se zabývá rozložením rychlosti v meziválcovém prostoru. Celé měření probíhalo v laboratořích VUT Brno Fakulty stavební. Důvodem měření je výzkum, který provádí Masarykova univerzita v rámci dizertační práce ...
 • Návrh a posouzení suché nádrže a protipovodňové ochrany 

  Pikna, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem protipovodňové ochrany obce Hrušky (okres Vyškov). V rámci práce proběhlo hydraulické posouzení toků protékajících tímto územím. Jednalo se o toky Litava (ř. km 19,460 – 20,928) a Rakovec ...
 • Návrh aplikace pro podporu řízení vztahů se zákazníky 

  Kozák, Jan
  Tato práce je zaměřena na návrh webové aplikace pro podporu řízení vztahů se zákazníky a souvisejících obchodních procesů na základě požadavků a analýzy současného stavu ve vybrané společnosti použitím technologie PHP a ...
 • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

  Kozák, Jan
  Návrh nové metropolitní radnice umístěné na brněnské okružní třídě koncentruje všechny pracoviště městské samosprávy na jedno místo, a sice na severní část náspu mezi ulicemi Benešova a Koliště v těsné blízkosti budovy ...
 • Postindustriální město – Svitavské nábřeží Urbanistická studie rozvoje města Brna na východ od centra 

  Kozák, Jan
  Diplomová práce se zabývá proměnou postindustriálního území na svitavském nábřeží v Zábrdovicích. V urbanistické části doplňuje rostlou strukturu města, kultivuje městské nábřeží a vytváří různé typy veřejných prostorů. ...
 • Termoelektrický generátor 

  Kozák, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a sestrojením zařízení, které by umožňovalo proměření základních charakteristik termoelektrických článků. Tyto články bývají v literatuře nejčastěji označovány zkratkou TEG (Thermo Electric Generators)