Now showing items 1-2 of 2

  • Rekonstrukce vytápění školní budovy 

    Kozák, Karol
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom nového vykurovacieho systému v budove gymnázia v meste Vlašim. Starý systém vykurovania bude úplne vymenený za nový systém pozostávajúci z doskových radiátorov a medenej potrubnej siete. ...
  • Termovizní měření obalových konstrukcí budov 

    Kozák, Karol
    Termovízne meranie sa ako metóda bezkontaktného merania teplôt značne rozšírila v rôznych odvetviach priemyslu. V dnešnej dobe šetrenia energií a finančných prostriedkov vynaložených na vykurovanie budov sa stala neodmysliteľnou ...