Now showing items 1-4 of 4

 • Diferenciály osobních automobilů 

  Kozák, Ondřej
  Tato práce obsahuje přehled diferenciálů osobních automobilů. V první části práce je uveden popis a rozdělení diferenciálů. Druhá část se věnuje diferenciálům současné produkce, a to zejména samosvorným diferenciálům s ...
 • Plynový kotel na spalování místního zemního plynu 

  Kozák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem a rozměrovým návrhem kotle na spalování zemního plynu s ohledem na vysokou účinnost kotle. Obsahuje stechiometrický výpočet a výpočet technických parametrů kotle. Jsou zde ...
 • Přehled olejů a jejich inženýrských aplikací 

  Kozák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání mazacích olejů a jejich využití v inženýrských aplikacích. Obsahuje charakteristiku a rozdělení olejů podle způsobu výroby a dělení těchto olejů podle chemické ...
 • Tepelně-mechanická analýza hlavy vznětového spalovacího motoru 

  Kozák, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu mechanického a tepelného zatížení hlavy vznětového motoru s následným výpočtem únavové životnosti. První část práce je věnována seznámení s obecnými možnostmi řešení těchto analýz. ...