Now showing items 1-6 of 6

 • Generel bezbariérových tras v městské části Královo Pole 

  Dubšíková, Karolína
  Diplomová práce se v první části zabývá rešerší bezbariérových úprav pro oblast veřejného prostoru pro Slovenskou republiku, Polskou republiku, Spolkovou republiku Německo a Rakouskou republiku. Následně je provedeno ...
 • Measuring Tyre Rolling Noise at the Contact Patch 

  Kozák, Petr; Matuszková, Radka; Radimský, Michal; Kudrna, Jan (IOP Publishing, 2017-07-02)
  The paper describes the development of the measuring device used to measure rolling noise at the tyre/road interface at the Institute of Road Structures, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. The ...
 • Napojení JV obchvatu města Jihlavy-křižovatka silnic I/38 a II/523 

  Kozák, Petr
  Předmětem diplomové práce je vyhledávací studie uzlu silnic I/38 a II/523 a dále napojení výhledových tras Velkého městského okruhu (VMO) a Jihovýchodního obchvatu (JVO) města Jihlavy v okrese Jihlava, kraj Vysočina. ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj živnostenského podnikání 

  Dvořák, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu, který slouží pro rozvoj živnostenského podnikání. V práci je analyzována současná situace podniku pomocí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Cílem práce je ...
 • Posouzení finančních ukazatelů společnosti Livi Dubňany pomocí časových řad 

  Kozák, Petr
  Tato bakalářská práci se bude zabývat vybranými ekonomickými ukazateli firmy LIVI, spol. s r.o. a následnou aplikací statistických metod na tyto ukazatele za účelem predikce. Práce se sestává ze čtyř hlavních částí. Vymezení ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Dvořák, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finančního zdraví podniku a jeho vývoje během let 2006–2009. Pomocí finanční analýzy a jejích jednotlivých metod bude popsána aktuální situace, příčiny a na základě toho pak budou ...