Now showing items 1-7 of 7

 • Měřicí systém s připojením na internet 

  Dobrovolný, Petr
  Práce se zabývá měřením a distribucí dat pomocí mikrokonroléru ATMega64. Připojení měřicího systému do komunikační sítě je pomocí Ethernetového řadiče ENC28J60. Pro přenos dat k uživateli jsou využity komunikační protokoly ...
 • Ovládání digitálního multimetru přes rozhraní GMC-USB 

  Janošík, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce, je návrh a následné vytvoření uživatelské aplikace, pro komunikaci, ovládání a manipulaci s multimetry Metrahit. Pro realizaci aplikace byl zvolen programovací jazyk C# a vývojové prostředí ...
 • Ovládání přístroje A2000 přes webové rozhraní 

  Łabudek, Daniel
  Tato práce řeší návrh a implementaci aplikace pro zobrazení naměřených dat a ovládání přístroje A2000 přes webové rozhraní. K připojení k internetu je použit modul LanReach firmy Connectone. Změřené hodnoty jsou zobrazeny ...
 • Rodinný dům 

  Kozák, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je návrh a zpracování projektové dokumentace rodinného domu. Projektová dokumentace řeší jednogenerační, samostatně stojící rodinný dům. Objekt je navržen jako třípodlažní novostavba s částečným ...
 • Roštový kotel s přirozenou cirkulací na spalování dřevní štěpky 

  Kozák, Tomáš
  Práce se věnuje návrhu parního kotle s přirozenou cirkulací vody, ve kterém se spaluje dřevní stěpka. Jedná se o roštový kotel, který má parametry 20 t/h vyrobené páry o teplotě 420 °C a tlaku 5 MPa. Teplota napájecí vody ...
 • Termodynamika parního cyklu jaderných elektráren 

  Kozák, Tomáš
  Práce je zaměřena ve své první části na odvození vztahů pro popis tepelných oběhů, následně na rozbor ideálního Carnotova a zejména parního Rankin-Clausiova oběhu. U Rankin-Clausiova oběhu jsou zmíněny způsoby zvyšování ...
 • Výrobní hala 

  Kozák, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší návrh novostavby výrobní haly v katastrálním území města Hrusinec. Stavba je umístěna ve stávajícím průmyslovém areálu. Objekt je tvořen dvěma na sebe navazujícími celky, z nichž vyšší z nich tvoří ...