Now showing items 1-20 of 55

 • Analýza produktů elektrického výboje ve směsích vody a etanolu 

  Lokajová, Aneta
  Práce je zaměřena na elektrické výboje v kapalině, konkrétně na roztoky etanolu. V teoretické části je nastíněna definice plazmatu, důležité parametry, druhy a generování plazmatu a využité plazmových technologií v ...
 • Analýza rozkladu roztoků huminových kyselin diafragmovým výbojem 

  Totová, Ivana
  Tato diplomová práce prezentuje úvodní výsledky výzkumu zaměřeného na aplikaci diafragmového výboje ve vodných roztocích obsahujících huminové látky. Elektrické výboje ve vodě produkují různé reaktivní částice jako jsou ...
 • Application of low temperature plasmas for restoration/conservation of archaeological objects 

  Krčma, František; Blahová, Lucie; Miková, Petra; Graham, William; Grossmannová, Hana; Holíková, Lenka; Horák, Jakub; Janová, Drahomíra; Kelsey, Colin Patrick; Kozáková, Zdenka; Mazánková, Věra; Procházka, Michal; Přikryl, Radek; Řádková, Lucie; Sázavská, Věra; Vašíček, Michal; Veverková, Radka; Zmrzlý, Martin (IOP Publishing, 2014-12-18)
  Nízkoteplotní vodíkové plazma buzené za sníženého tlaku bylo používáno ke studiu vlivu průběhu a podmínek na odstraňování korozních produktů. Plasma bylo buzeno RF zdrojem v pulsním i kontinuálním režimu při tlacích 100-200 ...
 • Atmospheric Pressure Microwave Plasma Jet for Organic Thin Film Deposition 

  Narimisa, Mehrnoush; Krčma, František; Onyshchenko, Yuliia; Kozáková, Zdenka; Morent, Rino; De Geyter, Nathalie (MDPI, 2020-02-06)
  In this work, the potential of a microwave (MW)induced atmospheric pressure plasma jet (APPJ) in film deposition of styrene and methyl methacrylate (MMA) precursors is investigated. Plasma properties during the deposition ...
 • Degradace barviv fotografií ozonem 

  Védlová, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o principech inkoustového tisku, složení inkoustu a tiskových médiích. Dále se zabývá stabilitou inkoustových výtisku, degradací inkoustů okolními vlivy, mechanismy těchto degradací a ochranou ...
 • Diafragmový výboj v roztocích organických barviv 

  Pajurková, Jana
  Tato diplomová práce byla zaměřena na rozklad barviv Saturnové červeni L4B (Direct Red 79) a Saturnové modři LB (Direct Blue 106) stejnosměrným diafragmovým výbojem (DC-DD). Výkon dodávaný do systému byl mezi 160 a 180 W. ...
 • Diafragmový výboj v roztocích organických barviv z hlediska elektrolytického rozkladu 

  Davidová, Jaroslava
  Tato diplomová práce se zabývá fyzikálními a chemickými jevy působícími na rozklad organických barviv v diafragmovém výboji, který je generován v kapalných roztocích. Protože byl v experimentech použit zdroj stejnosměrného ...
 • Diagnostika aktivních částic generovaných plazmatem mikrovlnného výboje v interakci s kapalinami 

  Kovaříková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se v první části zabývá problematikou elektrických výbojů generovaných v plynech a nad hladinou kapalin. Zaměřuje se na tvorbu aktivních částic v plazmatu a jejich následné analyzování vhodnými ...
 • Diagnostika diafragmového výboje v kapalinách 

  Dřímalková, Lucie
  Hlavním cílem této práce je diagnostika diafragmového výboje v kapalinách. Ačkoli byla v posledních letech objevena celá řada aplikací elektrického výboje v kapalinách, vlastní mechanismus vzniku tohoto výboje není dosud ...
 • Diagnostika elektrických výbojů v kapalinách 

  Vašíček, Michal
  Cílem této práce je proměření elektrických charakteristik zapálení stejnosměrného elektrického výboje v roztoku elektrolytu a vyhodnocení jednotlivých parametrů (napětí, proud, světelný signál a zvuk). Výsledkem je porovnání ...
 • Diagnostika plazmatu generovaného elektrickým výbojem v organických roztocích 

  Adámková, Barbora
  Práce se zabývala elektrickým výbojem v organických roztocích. Teoretická část byla zaměřena na plazmový výboj v kapalinách a také diagnostiku plazmatu. V praktické části byl sledován vliv experimentálních podmínek na ...
 • Diagnostika plazmatu generovaného ve směsích vody a alkoholů 

  Adámková, Barbora
  V diplomové práci byl zkoumán koróně podobný výboj v roztocích alkoholů, konkrétně ethanolu, methanolu, glycerolu, butanolu a isopropylalkoholu. Vznikající výboj byl diagnostikován dvěma metodami. V první části se jednalo ...
 • Diagnostika plazmatu generovaného ve vybraných konfiguracích elektrického výboje v kapalném prostředí 

  Vašíček, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na srovnání stejnosměrného a vysokofrekvenčního (15-80 kHz) elektrického výboje generujícího nízkoteplotní plazma ve vodném roztoku chloridu sodného. V první části se především soustředí na ...
 • Diagnostika plazmatu výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace 

  Holíková, Lenka
  Tato práce pojednává o studiu parametrů diafragmového výboje ve vodném roztoku. Jako vodivé médium byl používán roztok NaCl o různých vodivostech. Vodivosti byly nastavovány v rozmezí 220 až 1000 µS cm-1. Byly použity dvě ...
 • Discharge Ignition in the Diaphragm Configuration Supplied by DC Non-Pulsing Voltage 

  Holíková, Lenka; Dřímalková, Lucie; Kozáková, Zdenka; Krčma, František (IOP Publishing, 2016-05-17)
  This work deals with the ignition of the discharge in the diaphragm configuration generated in water solutions containing supporting NaCl electrolyte. The reactor has volume of 110 ml and it is made of polycarbonate. HV ...
 • Elektrické charakteristiky diafragmového výboje v roztocích elektrolytů 

  Dřímalková, Lucie
  Hlavním cílem této diplomové práce je diagnostika diafragmového výboje ve vodných roztocích elektrolytů (především NaCl) a popis konkrétních procesů probíhajících před a po zapálení výboje. Ke generaci výboje se využívá ...
 • Elektrické výboje ve vodných a organických roztocích 

  Klímová, Edita
  Práce je zaměřena na studium elektrických výbojů v kapalinách s důrazem na vodné roztoky. Generací výboje ve vodných roztocích dochází k současnému působení UV záření, rázových vln, elektrického pole a především reaktivních ...
 • Generace kovových nanočástic v nízkoteplotním plazmatu v kapalině 

  Čechová, Ludmila
  Tato diplomová práce je zaměřena na generaci kovových nanočástic pomocí nového zdroje nízkoteplotního plazmatu kombinujícího korónový a štěrbinový výboj v kapalinách. Teoretická část je zaměřena na generaci nanočástic ...
 • Generace nanočástic elektrickým výbojem v kapalinách 

  Čechová, Ludmila
  Tato bakalářská práce je zaměřena na proces generace nanočástic pomocí elektrického výboje v kapalinách. Teoretická část je zaměřena na generaci elektrického výboje v kapalinách, různé metody přípravy nanočástic včetně ...
 • Generace peroxidu vodíku mikrovlnnou plazmovou tryskou 

  Staškovanová, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá generací peroxidu vodíku mikrovlnnou plazmovou tryskou v destilované a kohoutkové vodě. Cílem bylo charakterizovat množství vygenerovaného peroxidu vodíku v závislosti na různých experimentálních ...