Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

    Kozina, Tomáš
    Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ukazatelů finanční analýzy vybrané firmy a posléze na analýzu využitím statistických metod pro vývoj do budoucna ve firmě Rotana a.s.. V první části práce jsou vysvětleny ...