Now showing items 1-4 of 4

 • Detection Of Anatomical Structures In Ct Data Using Convolutional Neural Networks 

  Kozlová, Dominika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with a detection of anatomical structures in medical images using convolutional neural networks (CNN). The designed algorithm contains 2 methods for region proposals and CNN for their classification into ...
 • Detekce anatomických struktur v CT datech s využitím konvolučních neuronových sítí 

  Kozlová, Dominika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce anatomických struktur v medicínských obrazech s využitím konvolučních neuronových sítí (CNN). Nejprve jsou popsány metody strojového učení, konvoluční neuronové sítě a ...
 • Medical Image Segmentation Based on Graph Cut with Shape Prior 

  Kozlová, Dominika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with a graph-based image segmentation and its improvement by using the information about the shape of the object for creating specific graph architecture (template). Improved method allows the cut to prefer ...
 • Segmentace medicínských obrazů s využitím grafové reprezentace 

  Kozlová, Dominika
  Tato práce se zabývá grafovou metodou segmentace obrazu a jejím zdokonalením prostřednictvím znalosti tvaru objektu pro tvorbu architektury grafu (šablony). Popsány jsou základy teorie grafů, ze které grafové segmentační ...