Now showing items 1-19 of 19

 • Algoritmy pro řízení elektrických motorů 

  Lyko, Antonín
  Tato práce popisuje strukturu a základní prvky softwarové architektury Autosar. Dále jsou představeny možnosti generování konfiguračních kódu jak pro ovladače MC-ISAR tak pro hardwarové moduly procesoru AURIX TriCore TC277 ...
 • Analýza chování měniče při řízení PMSM motoru 

  Buchal, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem programového řešení pro mikrokontrolér AURIX TC234 od společnosti Infineon Technologies, které umožní vzorkování signálu s požadavkem na co nejkratší periodu vzorkování a na libovolné ...
 • Compensation methods of interturn short-circuit faults in dual three-phase PMSM 

  Kozovský, Matúš; Buchta, Luděk; Blaha, Petr (IEEE, 2020-10-18)
  Permanent magnet synchronous machines (PMSM) are widely used for their high efficiency and power density. High machine reliability is increasingly required nowadays. PMSMs can't be simply disconnected from the power source ...
 • Control Platform for Multiphase Motors 

  Kozovský, Matúš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article focuses on the design and subsequent implementation platform for controlling multi-phase motors. Article describes the functionality of the assembled platform and the possibility of its usage to control either ...
 • Diagnostika mezi-závitového zkratu vektorově řízeného PMS motoru pomocí UI 

  Zezula, Lukáš
  Tato práce se zabývá diagnostikou mezizávitových zkratů na vektorově řízeném synchronním motoru s permanentními magnety. Mezizávitové zkraty jsou detekovány pomocí předučené konvoluční neuronové sítě GoogLeNet na základě ...
 • Double three-phase PMSM structures for fail operational control 

  Kozovský, Matúš; Blaha, Petr (IFAC, 2019-10-29)
  This paper deals with permanent magnet synchronous motors (PMSM) structures. Especially their double three-phase arrangements are analysed in detail. Comparison of three different structures is treated. Non-overlapping ...
 • Freertos Implementation For HIL Simulation Usingaurix Multicore 

  Kozovský, Matúš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article focuses on the Real-time Operating System (RTOS) implementation for Hardware-in-the-loop (HIL) simulation. Three-core AURIX microcontroller TC277 was chosen for testing. This work describes the distribution ...
 • High Speed Operation Tests of Resolver Using AURIX Microcontroller Interface 

  Kozovský, Matúš; Blaha, Petr (IFAC, 2018-05-23)
  This paper demonstrates possibility to use microcontroller AURIX TC277 interfaces for resolver signal processing and also for its carrier signal generation. Resolver support is integrated in Delta-Sigma analog to digital ...
 • Internetové ovládání modelu pomocí PLC a Raspberry-Pi 

  Kozovský, Matúš
  Práca sa zaoberá možnosťou vzdialeného programovania priemyselných zariadení PLC alebo HMI, prípadne iných zariadení podobného účelu , ako aj možnosťou vzdialeného monitorovania ich stavov. Práca tiež obsahuje prehľad ...
 • Koloběžka s BLDC pohonem 

  Doležal, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonné jednotky pro přenosnou skládací koloběžku. Jako pohon je použit BLDC motor. V práci je navržena elektronika pro senzorové řízení. Je použita six-step metoda komutace. V praktické ...
 • Matlab Simulink Code Generation Support For Lin Communication 

  Kozovský, Matúš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The microcontroller units often use communication buses to interface with sensors or actuators. The communication bus must be selected with respect to communication speed, reliability and also overall solution price. ...
 • Minimizing Power Consumption of Automotive AC System by Condenser Fan Speed Control 

  Glos, Jan; Kozovský, Matúš; Šolc, František; Václavek, Pavel (IEEE, 2020-06-17)
  This paper introduces three methods of an automotive refrigeration compressor power measurement and computation. All the methods are evaluated on a test bench with convenient results. The model-based method in combination ...
 • Modelování a řízení krokového motoru v prostředí MATLAB/Simulink 

  Macek, Daniel
  Práce se zabývá popisem typů krokových motorů stejně tak, jako způsobu jejich ovládání, řízení a jejich možnými způsoby namodelování jednotlivých typů motorů. Cílem práce bylo navržení modelu krokového motoru s řízením bez ...
 • Modelování a řízení střídavých elektrických pohonů při poruše 

  Kozovský, Matúš
  Dizertační práce se zabývá modelováním a řízením elektrických pohonů během poruchových stavů. Práce se obzvláště zaměřuje na více-fázové motory. První část práce se zabývá matematickými rovnicemi obecného více-fázového ...
 • Moderní metody návrhu řídicích systémů s podporou MATLAB/Simulink 

  Válek, Vít
  Obsahem této práce bude představit si nástroje programu MATLAB/Simulink, které umožňují generovat zdrojový kód v jazyce C. Dále bude předvedeno, jak kombinovat zdrojové kódy psané v jazyce C s modely Simulinku a s algoritmy ...
 • Řízení a vizualizace modelu destilační kolony protokolem Modbus TCP 

  Kozovský, Matúš
  Cieľom práce je oboznámenie sa zo základnými technológiami webových serverov a následný návrh a realizácia aplikácie určenej pre web-server, ktorá bude zabezpečovať prepojenie s modelom destilačnej kolónie a vytvorí ...
 • Simulink Generated Control Algorithm for Nine-phase PMS Motor 

  Kozovský, Matúš; Blaha, Petr (IEEE, 2017-11-24)
  This paper deals with the nine-phase motor control algorithm development, mainly with its implementation in target hardware using MATLAB Simulink. This environment allows control algorithm design using model based approach ...
 • Verification of Nine-phase PMSM Model in d-q Coordinates with Mutual Couplings 

  Kozovský, Matúš; Blaha, Petr; Václavek, Pavel (IEEE, 2016-11-25)
  Electric motors with more than three phases have many advantages comparing to ordinary three-phase motor. For this reason it is natural to pay attention to them and to work on advanced control methods. Control algorithms ...
 • Voltage disturbance observer for dual three-phase PMSM system 

  Buchta, Luděk; Kozovský, Matúš; Otava, Lukáš (IEEE, 2020-10-18)
  In this paper, a new compensation strategy design of the dead-time effects and other VSI non-linearities is presented for a dual three-phase PMSM. The strategy is based on an estimation of compensation voltages for each ...