Now showing items 1-8 of 8

 • Anti-Windup Methods For Linear Dynamic Systems 

  Kozubík, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of this work is to introduce integrator windup and methods of its compensation. Presented methods are Internal Model Control(IMC) and design based on solving linear matrix inequalities (LMI).
 • Aplikace nelineárního prediktivního řízení pro pohon se synchronním motorem 

  Kozubík, Michal
  Tato práce se zabývá možnostmi aplikace nelineárního prediktivního řízení pro elektrické pohony. Konkrétně pro pohony se synchronním motorem s permanentními magnety. Práce okrajově popisuje vlastnosti tohoto typu pohonu a ...
 • Application Of Nmpc For Pmsm Drive Control 

  Kozubík, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper deals with the application of nonlinear model predictive control for permanent magnet synchronous motor drive control. The proposed algorithm is compared with well-known field oriented control with the focus on ...
 • Kosimulace v prostředí OpenModelica a Matlab-Simulink 

  Szymanik, Adam
  Tato práce řeší kosimulaci mezi modely v prostředí OpenModelica a Matlab-Simulink. První část práce je věnována modelovacímu jazyku Modelica, simulačnímu SW OpenModelica a standardu FMI, pomocí kterého je možné exportovat ...
 • Metody anti-windup při řízení lineárních dynamických systémů 

  Kozubík, Michal
  Cílem této bakalářské práce je studovat windup jev a metody jeho potlačení. Představenými metodami jsou clamping, back-calculation, řízení s vnitřním modelem soustavy a návrh pomocí LMI. Pro poslední dvě zmíněné metody ...
 • Profilování dat pomocí IPFIX mediátoru 

  Kozubík, Michal
  Tato práce se zabývá profilováním síťových dat pomocí IPFIX mediátoru. Hlavní úlohou je efektivní filtrování dat a konfigurovatelná správa profilů. Pro IPFIX mediátor dosud neexistuje řešení, které by tuto funkcionalitu ...
 • Řízení pohybu křidélka na křídle 

  Kotrlý, Michal
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout, sestavit a otestovat elektromechanický model křidélka, polohovaný dvěma aktuátory, který by ověřil funkčnost použitých řídicích algoritmů. Zejména těch, které snižují protichůdné ...
 • Speed Control of PMSM with Finite Control Set Model Predictive Control Using General-purpose Computing on GPU 

  Kozubík, Michal; Václavek, Pavel (IEEE, 2020-10-18)
  In this article, novel approach in implementing finite control set predictive control is introduced. Algorithm is implemented using general-purpose computing on graphics processing unit. Predictions are computed using ...