Now showing items 1-2 of 2

  • Železobetonová monolitická konstrukce 

    Kozumplík, Lukáš
    Diplomová práce je zaměřena na statické řešení vícepodlažní administrativní budovy. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobeton. V práci je řešena vybraná stropní konstrukce, sloup, základová patka, část nosné stěny a ...
  • Železobetonová nosná konstrukce polyfunkčního domu 

    Kozumplík, Lukáš
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh železobetonové monolitické stropní konstrukce typického podlaží polyfunkčního domu. Výpočet vnitřních sil je proveden ve výpočetním programu SCIA Engineer. Ověření výpočtu vnitřních ...