Now showing items 1-3 of 3

 • Doba návratnosti investice do energetických úprav 

  Vahalová, Terezie
  Diplomová práce se zabývá stanovením doby návratnosti investice do energetických úprav. V teoretické části jsou definice pojmů z oblasti investic, oceňování a energetických úprav. V praktické části je navrženo několik ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

  Šilarová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem výstavby bytového domu s cukrářskou provozovnou a prodejnou. Práce se zaměřuje na jednotlivé části podnikatelského záměru, definování podnikatelského cíle včetně jednotlivých ...
 • Vliv technologie provádění fasádního systému na cenu objektu 

  Kuntová, Zdeňka
  Cílem této práce je porovnat mezi sebou jednotlivé fasádní systémy a vybrat ten, který při dodržení doporučovaných normových hodnot tepelného odporu obvodového pláště bude mít nejnižší pořizovací náklady získané na základě ...