Now showing items 1-2 of 2

  • Fonetické zpracování řeči pomocí software Praat 

    Kráčala, Martin
    Cílem této bakalářské práce je vytvoření českého návodu pro začátečníky s programem Praat. Praat je softwarový balík určený pro zpracování řeči. Je možné jej využít pro řečovou analýzu i syntézu. V práci je popsáno uživatelské ...
  • Měření hlasové kvality technologie VoLTE/VoWiFi 

    Kráčala, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá možnostmi použití ITU-T G.107 E-modelu pro objektivní neintrusivní měření kvality přenosu hlasu v sítích LTE a Wi-Fi. V první části práce jsou prezentovány používané metody měření hlasové ...