Now showing items 1-2 of 2

  • Metody 3D ohybu 

    Kráčmar, Lukáš
    Projekt je vypracovaný v rámci bakalářského studia Strojního inženýrství a zabývá se přehledem moderních metod 3D ohybu součástí. V práci jsou uvedeny jednotlivé metody 3D ohybu, součásti, které se těmito metodami vyrábějí ...
  • Výroba nástěnného držáku televizoru 

    Kráčmar, Lukáš
    Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia je zaměřena na návrh výroby součásti, kterou je nástěnný držák televizoru. Polotovarem je plech z oceli DC03 a roční série výroby je 300 000 ks. Po prozkoumání možných ...