Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátový termostat pro řízení kotle 

    Králíček, Martin
    Diplomová práce se zabývá bezdrátovým termostatem pro řízení kotle. Cílem práce je návrh a realizace celého projektu včetně programového vybavení. Systém se skládá ze dvou základních jednotek, hlavní jednotka a měřící a ...
  • Řízení prostředí s mikrokontrolérem 

    Králíček, Martin
    Tento bakalářský projekt pojednává o zařízení pro kontrolu a řízení životního prostředí pomocí mikrokontroléru. Díky tomuto zařízení by mělo být možné kontrolovat a řídit domácí životní prostředí např. pro rybičky, křečky, ...