Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza monitorování zemní hráze malé vodní nádrže 

    Králíková, Štěpánka
    Diplomová práce se zabývá využitím metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS) a na ni založených přístrojů Z-Metr II, Z-Metr III a Z-Metr VI, pro využití k monitorování zemních hrází malých vodních nádrží. Přístroje ...
  • Vyhodnocení sanace hráze vodního díla Hornice 

    Králíková, Štěpánka
    Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením monitorování a sanačních opatření realizovaných na zemní hrázi vodního díla Hornice. V roce 2014 bylo sledování zahájeno metodou elektrické impedanční spektrometrie (EIS). Monitorování ...