Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza zdanění příspěvkové organizace 

  Závišková, Sabina
  Tato práce se zabývá daní z příjmů příspěvkové organizace, která je součástí veřejného sektoru. Teoretická část seznamuje se základními poznatky se zaměřením na příspěvkové organizace zřízené územně samosprávnými celky. ...
 • Financování nové výrobní haly 

  Králíková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru výstavby nové výrobní haly a nalezení nejlepšího způsobu jejího financování. V úvodu práce jsou představeny metody, pomocí kterých lze zhodnotit investiční záměr ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace 

  Rusnoková, Ilona
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí. Cílem této práce je pomocí analýzy nákladů a výnosů a finanční analýzy zhodnotit hospodaření této organizace ...