Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza vybraných artefaktů v difuzních magneticko-rezonančních měřeních 

  Marcoň, Petr
  Disertační práce pojednává o artefaktech vyskytujících se v difuzně vážených obrazech. V medicínské praxi mohou artefakty způsobovat problémy při diagnostice patologických tkání, proto je cílem jejich eliminace. V práci ...
 • Detekce a prostorová lokalizace částečných výbojů ve výkonových transformátorech metodou UHF 

  Čáp, Martin
  Disertační práce je zaměřena na návrh a experimentální ověření nové metody detekce částečných výbojů ve výkonových olejových transformátorech s důrazem na rozlišení původu měřeného signálu z vnější a vnitřní oblasti ...
 • Inkubátor s regulací teploty a vlhkosti 

  Hikaník, Matúš
  Táto práca sa zaoberá porovnaním typov a vlastností dostupných komerčne vyrábaných inkubátorov pre odchov exotického vtáctva. Snaží sa o nájdenie, čo možno najlepšie riešenie v tejto oblasti. Uvádza porovnania a výber ...
 • Laboratorní elektronická zátěž s USB rozhraním 

  Nepor, František
  Návrh a realizace elektronické zátěže řízené mikroprocesorem, s možností připojení přes USB. Zátěž má pracovní režimy konst I, konst U, konst R. Zařízení je určeno např. k měření vybíjecích křivek akumulátorů.
 • Nedestruktivní metody detekce biologické aktivity dřevoškůdců 

  Kintr, Jindřich
  Obsahem této práce je prostudovat nedestruktivní metody a metodiky detekce biologických dřevoškůdců. Rozebíranou metodou detekce v této práci je nedestruktivní akustická detekce. Ke snímání aktivity dřevoškůdce je použit ...
 • Nové typy a principy optimalizace digitálního zpracování obrazů v EIT 

  Kříž, Tomáš
  Tato dizertační práce se zabývá vytvořením nového algoritmu pro rekonstrukci impedančních obrazů v pozorovaných objektech. Nový algoritmus odstraňuje nedostatky s prostorovým rozlišením u předchozích metod rekonstrukce. ...
 • Optimalizace pokusného NQR spektrometru 

  Segiňák, Ján
  Práca pojednáva o NQR spektroskopii, ktorá patrí medzi moderné nedeštruktívne meracie a diagnostické metódy pre charakteristiku rôznych materiálov. Využíva kvadrupólový moment - vlastnosť atómových jadier niektorých izotopov. ...
 • Pasivní optická detekce pohybujících se cílů 

  Hladík, Roman
  Diplomová práce se zabývá problematikou optické lokalizace cílů s velikostí jednoho nebo několika pixelů. Matematicky byly popsány důležité aparáty, které se pro zpracování dynamického obrazu používají. Bylo navrženo ...
 • Příspěvek k optimální syntéze filtračních obvodů 

  Szabó, Zoltán
  Předložená práce je zaměřena na optimalizaci syntézy filtračních obvodů. V pěti hlavních kapitolách se zabývá řešením dílčích problémů několika oblastí syntézy moderních filtračních obvodů. V první kapitole je uveden rozbor ...
 • Specifika finančního řízení holdingů 

  Ficbauer, David
  Hlavním cílem disertační práce je prozkoumat specifika řízení holdingů v podmínkách České republiky s akcentem na oblast finančního řízení. Přitom autor vychází z předpokladu, že přetrvávajícími důvody ke vzniku holdingu ...
 • Teplovodná deska s řízeným teplotním polem 

  Masár, Pavol
  Navrhnutie a realizácia dosky s ciežom nastavení homogenity teplotného poža pomocou riadiacej jednotky. Návrhy sú podporené výsledky analýzy numerického modelu . Doska je realizovaná a overená v režimoch chladenie/ohrev/gradient ...
 • Události č. 2/2017-2018 

  Karmazínová, Marcela; Kolčavová, Radana; Novotná, Jana; Pospíšilová, Zuzana; Janíček, Ladislav; Blatná, Alžběta; Král, Bohumil; Boháč, Ivo; Kruljacová, Anna (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2017-12-15)
  V čele VUT zůstává Petr Štěpánek; Oceněný projekt z Fakulty chemické ochrání citlivou pokožku i vzácný tisk; Klára Částková: Vždycky jsem inklinovala k živější vědě; Marek Štěpán usiluje o pravdivost svých staveb; Laboratoř ...