Now showing items 1-20 of 26

 • Agentní systém pro hraní her 

  Trutman, Michal
  Tato práce se zabývá universálními agentními systémy pro hraní her. Oproti běžným agentům, kteří jsou určeni pouze pro určitý druh činnosti nebo konkrétní hru, universální agent musí být schopen hrát prakticky libovolnou ...
 • Bezdrátová senzorová síť z komponent Arduino 

  Výborný, Filip
  Cílem této bakalářské práce je představení  možnosti využití  hardwarové platformy a vývojového prostředí Arduino při vytváření bezdrátových senzorových sítí WSN (Wireless Sensor Networks), se zaměřením zejména na problematiku ...
 • Inovace firemního e-shopu a optimalizace procesu zpracování objednávky 

  Langer, Tomáš
  Práce se zaobírá návrhem optimalizace firemního e-shopu z hlediska uživatelského prožitku (UX), přístupnosti a také optimalizací procesů v informačním systému nutných k odbavení objednávky. Cílem práce je navrhnout a ...
 • Koevoluce kartézských genetických algoritmů a neuronových sítí 

  Kolář, Adam
  Cílem práce bylo ověřit možnost spojení metod kartézského genetického programování a neuronových sítí. Výsledek práce reprezentuje sada experimentů s úlohami vyvažování tyče, průchodu agenta bludištěm a detekce buňek ...
 • Komunikace a ovládání prvků Arduino s využitím mobilního zařízení 

  Moravec, Zbyněk
  Cílem této práce je popsat základy použití bezdrátových technologií na platformách Android a Arduino. Dále se práce zabývá návrhem a implementací knihovny pro usnadnění vzájemné komunikace těchto platforem. Tato knihovna ...
 • Kooperativní hra v multi-agentním prostředí Jason 

  Husa, Jakub
  Tato práce se zabývá tvorbou hry založené na multi-agentním systému. Práce začíná seznámením se s teorií multi-agentních systémů, strategických počítačových her, jazyka AgentSpeak a jeho nástavby Jason použitých při ...
 • Metody analýzy a simulací sociálních sítí 

  Vorlová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá popisem, jakými způsoby je možné analyzovat sociální sítě, návrhem a implementací modelu, který simuluje konkrétní sociální síť, a jeho analýzou. V dnešní době jsou sociální sítě velmi ...
 • Modelování sociální sítě pomocí multi-agentních systémů 

  Lelkes, Gábor
  Práce poskytuje čitateli úvod do témat sociálních sítí a multi-agentních systémů. Jejím cílem je popsat návrh a implementaci funkčního modelu sociální sítě jakožto multi-agentního systému postaveného na frameworku Jason a ...
 • Multi-agentní strategická hra s mravenci 

  Šimetka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou koncepce a vývoje multi-agentní strategické hry hrané v reálném čase. Práce analyzuje teorii těchto her a agentních systémů a výsledky této analýzy následně zohledňuje v koncepci samotné ...
 • Napěťová, deformační a spolehlivostní analýza svařované rámové konstrukce 

  Král, Jiří
  Tato práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu svařence pro určení napjatosti a deformace této konstrukce. Cílem této práce je posouzení předkládaných svarů a případná úprava jejich velikosti a konfigurace. Dále se ...
 • Návrh a konstrukce ukázkové úlohy do předmětu PPI 

  Král, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu pro určení napjatosti a deformace rovinné prutové soustavy.Na základě tohoto modelu je pak následně vytvořen fyzický model určený pro výukové účely. S využitím ...
 • Papillomavirus infection of roe deer in the Czech Republic and fibropapilloma-associated levels of metallothionein, zinc, and oxidative stress 

  Král, Jiří; Banďouchová, Hana; Brichta, Jiří; Kovacova, Veronika; Ondráček, Karel; Osičková, Jitka; Hrubá, Hana; Hutařová, Zdeňka; Komínková, Markéta; Cernei, Natalia Vladimirovna; Konečná, Marie; Tmejová, Kateřina; Zítka, Ondřej; Adam, Vojtěch; Kízek, René; Skoric, Misa; Tremlová, Bohuslava; Treml, František; Pikula, Jiří (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, 2015-06-01)
  The present study aimed at the aetiological diagnosis of skin tumours of roe deer (Capreolus capreolus) in the Czech Republic. A total of 33 roe deer specimens showing skin masses were sampled for histopathology, virus ...
 • Píst dvoudobého motocyklového spalovacího motoru 

  Král, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením pístu pro dvoudobý motocyklový motor. Zaměřuje se hlavně na návrh základních rozměrů, pevnostní kontrolu v nejvíce namáhaných místech pístu a v neposlední řadě ...
 • Práce manažera a uplatňování rovných příležitostí ve stavebnictví 

  Martincová, Tereza
  Diplomová práce pojednává o práci manažera a uplatňování rovných příležitostí ve stavebnictví. Cílem této diplomové práce je prozkoumání situace ve stavebních firmách a porovnání teorie s praxí. Teoretická část je věnována ...
 • Převod křivky z rastru na vektorovou representaci 

  Král, Jiří
  V mém procesu vektorizace se snažím o převod vstupního šedotónového obrazu na vektorový se snahou o co největší podobnost se vstupním obrazem. Vektorizace se provádí pomocí aproximace křivkou, jenže aproximovat lze pouze ...
 • Rozhraní pro tvorbu herních agentů v prostředí Jason 

  Rusnák, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou rozhraní pro vytváření agentů v jazyce Jason pro hru Unreal Tournament 2004. Čtenář se seznámí s teorií agentních systémů, s hrou Unreal Tournament a prostředím GameBots. V práci je popsán návrh ...
 • Rozpoznávání gest myší 

  Král, Jiří
  Práce se zabývá rozpoznáváním gest myší. Pro modelování gest je v systému využito Skrytých markovových modelů, které popisují gesto jako časovou posloupnost vlastností. V práci je provedeno srovnání různých typů parametrizací ...
 • Shluková analýza 100 českých firem na základě účetních výkazů 

  Langer, Tomáš
  Diplomová práce nazvaná Shluková analýza 100 českých firem na základě účetních výkazů se zabývá testováním dvou stanovených hypotéz za využití vícerozměrné statistické metody – shlukové analýzy. Jako vstupní podkladová ...
 • Simulace davu metodou BOIDS 

  Burda, Radek
  Práce popisuje metodu simulace shlukování C.Reynoldse -- BOIDS -- a použije ji jako základní model pro simulaci davu. Popisuje metody vyhýbání se překážkám a jak rozsuzovat síly (pravidla shlukování, vyhýbání se překážkám ...
 • Simulace spolupráce agentů v prostředí Jason 

  Kříž, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou simulátoru multiagentního systému, ve kterém agenti spolupracují. Čtenář se nejprve seznámí se základy agentních systémů, jejich tvorbou a modelováním. V práci je popsán návrh prostředí, v němž se ...