Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace moderních technologií pro výrobu náhradní součásti airsoftové zbraně 

  Král, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje konstrukci a výrobu náhradních součástí do airsoftové zbraně. Vybranými náhradními součástmi byly kohout a držák pružiny, které byly zkonstruovány ve 3D parametrickém programu Autodesk Inventor ...
 • Design osobní ponorky pro výzkumné účely 

  Král, Ondřej
  Tématem diplomové práce je koncepční design osobní ponorky pro výzkumné účely. Hlavním cílem je řešení analyzovaných problémů, splnění technických požadavků, vhodné řešení ergonomie a tvarování vůči prostředí, ve kterém ...
 • Návrh roštového kotle s přirozenou cirkulací na spalování kontaminovaného dřeva 

  Král, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parního kotle o výkonu 55 t/h, který spaluje kontaminované dřevo a vyrábí páru o tlaku 4,2 MPa a teplotě 423 °C. První dvě kapitoly se věnují stechiometrii a určení tepelných ztrát i ...
 • Návrh sady kladiv 

  Král, Ondřej
  Tato bakalářské práce se zabývá návrhem produktové rodiny kladiv generativními metodami. Podstatou práce je vytvoření algoritmu, který bude pomocí vstupních parametrů generovat kladiva jednotného vizuálního stylu, avšak s ...
 • Nová synagoga Trutnov 

  Král, Ondřej
  Diplomový projekt zpracovává návrh synagogy spolu s přidruženými provozy a zázemím pro židovské obyvatelstvo v Trutnově. Práce je vyhotovena ve fázi architektonické studie. Zadané území se nachází v blízkosti historického ...
 • Nová synagoga Trutnov 

  Král, Ondřej
  Diplomový projekt zpracovává návrh synagogy spolu s přidruženými provozy a zázemím pro židovské obyvatelstvo v Trutnově. Práce je vyhotovena ve fázi architektonické studie. Zadané území se nachází v blízkosti historického ...
 • Optimalizace řezného procesu pro obrábění hliníkového profilu na CNC obráběcím centru 

  Král, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodných nástrojů pro frézování profilů z hliníkových slitin, určených ke konstrukci otvorových výplní a jejich aplikací na CNC obráběcí centrum pro zvýšení efektivity řezného procesu. V ...
 • Osteled 7c-7d Horsens Refurbishment 

  Král, Ondřej
  Z dříve vypracovaného projektu, který byl součástí půlročního studia na univerzitě VIA v Dánsku, vznikla následující bakalářská práce. Ta rozvádí projekt do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení ...
 • Větrná energie 

  Král, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá větrnou energetikou. První kapitola se zaměřuje na základní typy konstrukcí větrných elektráren, jejich rozdělení a popis hlavních částí. Základní fyzikální principy, pomocí nichž se vyrábí ...