Now showing items 1-2 of 2

  • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

    Pluháček, Stanislav
    Tato diplomová práce se zabývá marketingem hotelových služeb pro Hotel Celnice, který se nachází ve městě Břeclav, v srdci Lednicko-valtického areálu. Pojednává o marketingovém mixu hotelu a snaží se najít nedostatky v ...
  • Zavedení managementu bezpečnosti ICT na střední škole 

    Matusík, Jan
    Obsahem této bakalářské práce je návrh zavedení managementu bezpečnosti ICT na konkrétní střední škole v Moravskoslezském kraji. Úvodní část popisuje objekt školy a dosavadní management bezpečnosti. V praktické části této ...