Now showing items 1-5 of 5

 • Minimalistická reprezentace modelu areálu Božetěchova 

  Král, Tomáš
  Práce se zabývá tvorbou grafických aplikací s omezenou velikostí. Popisuje techniky vhodné pro kompresi polygonálních modelů. V druhé části potom postup jejich praktického využití při vytvoření scény v 3D modelovacím ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému pro ISP a návrh změny 

  Král, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na popis a posouzení efektivnosti stávajícího informačního systému pomocí vybraných metod a následným návrhem změn, které by měly vést ke zlepšení celkového stavu ICT v analyzované firmě. Tato ...
 • Posouzení informačního systému firmy Web4Soft Internet s.r.o. a návrh změn 

  Král, Tomáš
  Tato práce se zabývá řešením informačního systému postaveného na současných technologiích, které firma používá. Řešení spočívá v automatizování a zjednodušení některých procesů, zavádí jejich přehlednější evidenci, aby ...
 • Vzduchotechnika restaurace 

  Král, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systémů v zadaném objektu restaurace. Cílem práce bylo navrhnout systém klimatizace tak, aby bylo dosaženo optimálních mikroklimatických podmínek ve všech provozně ...
 • Zátěžové testy v prostředí LAMP (linux/apache/mysql/php) 

  Král, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou zátěžových testů systému LAMP. Jsou v ní vysvětleny principy testování a popsány základní metodiky a programy pro provádění zátěžových testů.