Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizovaná tvorba testů ze středoškolské fyziky 

    Krásný, Kamil
    Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému pro automatizovanou tvorbu testů ze středoškolské fyziky, který bude nasazen do reálného provozu. Úkolem aplikace je poskytnout učitelům prostředí pro tvorbu a ...
  • Validace přístupnosti webových stránek 

    Krásný, Kamil
    Tato práce se zabývá přístupností webových stránek a možnostmi její automatizované validace. Poskytuje základní pohled na přístupnost jako takovou a identifikuje postižení, kterými mohou uživatelé internetu trpět. Jádrem ...