Now showing items 1-2 of 2

  • Porovnání vodní dýmky, elektronických cigaret a klasických cigaret z hlediska emitovaných částic 

    Krátký, Štěpán
    Tato diplomová práce se zabývá výzkumem vybraných stylů kouření a jejich porovnáním z hlediska emitovaných částic. Aerosol vznikající při kouření představuje vážné riziko pro lidské zdraví. Pro účely práce byla zkonstruována ...
  • Výroba a uskladnění vodíku 

    Krátký, Štěpán
    Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled současných způsobů výroby a uchovávání vodíku. První část práce je věnována technologiím výroby vodíku. Výroba vodíku je členěna do tří podskupin, podle toho z čeho vodík ...