Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza technicko-ekonomických parametrů traktorových souprav v dopravě 

  Krátký, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití traktoru v zemědělské dopravě. V první části je popsán současný stav v konstrukci traktorových motorů, převodovek a podvozků, které se používají u traktorů vhodných pro ...
 • Konstrukční návrh pohonu přední hnané nápravy traktoru 

  Podhora, David
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem pohonu přední hnané nápravy traktoru za účelem zvětšení brzdné účinnosti stojícího traktoru zajištěného parkovací brzdou. V prvních dvou kapitolách jsou shrnuty základní ...
 • Podvozky traktorů 

  Krátký, Martin
  Bakalářská práce se zabývá v současnosti používanými podvozky kolových a pásových traktorů. V první části je proveden přehled a stručný popis jednotlivých konstrukčních částí. Druhá a třetí část je zaměřena na řízení ...
 • Simulace PLC v nástroji TwinCat 

  Krátký, Martin
  Bakalářská práce je o možnostech nástroje TwinCat pro programování programovatelného logického automatu (PLC). V rámci práce bude popsán princip PLC a využití PLC v dnešní době. Dalším bodem v práci bude popsání vývojového ...
 • Technický demonstrátor čtyřdobého zážehového nepřeplňovaného motoru 

  Chovanec, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoválcového motoru, který slouží jako technický demonstrátor čtyřválcového nepřeplňovaného zážehového motoru Mazda Skyactiv-G. Úvod práce se zabývá konstrukcí nepřeplňovaných ...
 • Vytvoření 3D modelu za pomoci laserového vzoru 

  Krátký, Martin
  Cílem bakalářské práce je vytvoření prostorového modelu ze snímků zachycujících objekt nasvícený laserovým vzorem. V práci jsou uvedena možná řešení problému pomocí metod aktivní triangulace a stereoskopie. Metody jsou ...