Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza výsledků podnikání a návrhy na zajištění dlouhodobé perspektivy 

  Stružková, Martina
  Diplomová práce analyzuje dosažené výsledky podnikatelského subjektu. Obsahuje fundamentální a strategickou analýzu, na základě kterých byla navrhnuta opatření vedoucí k zajištění stability a perspektivy podnikatelských aktivit.
 • Návrh investiční strategie podniku 

  Svoboda, Filip
  Diplomová práce se zabývá problematikou investiční strategie podniku. Cílem je navrhnout investiční portfolio, které bude splňovat požadavky firmy bez ohledu na její obchodní zaměření, bude efektivně využívat různých ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zajícová, Ivana
  Předmětem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr podniku a následně ho aplikovat na konkrétním případě. První část práce tvoří úvod do problematiky malých a středních podniků, jsou zde definovány specifické ...