Now showing items 1-2 of 2

  • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

    Krátka, Barbora
    Obytný súbor , ktorý je navrhnutý s úmyslom vytvorenia poloverejného a verejného priestranstva. Jednotlivé bytové domy sú spojene spoločnou plochou , ktorá tvorí verejné priestranstvo , ale zároveň majú bytové domy aj ...
  • TRANSFORMACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V PARTIZÁNSKÉM (SK) 

    Krátka, Barbora
    Obsahom diplomovej práce je urbanistická štúdia s architektonickým detailom bývalého baťovho priemyselného areálu v Paritzánskom a konkrétne program konverzie budovy 61. Mojim cieľom bolo nájsť vhodný koncept pre konverziu ...