Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza dat z výrobního procesu 

  Krčmář, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje klasifikaci výrobních dat pomocí algoritmů: neuronové sítě, rozhodovací stromy a naivní bayesovský klasifikátor. Z neuronových sítí se věnuje dopředným vícevrstvým sítím s učícím algoritmem ...
 • Chitosan-glukanový komplex izolovaný ze Schizophyllum commune. 

  Krčmář, Martin
  Chitosan-glukanový komplex je kopolymerem hub nacházející uplatnění ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Pro jeho izolaci je tradičně využíváno mycelium rodů Aspergillus a Penicillium, tedy mikromycet, jejichž ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro porovnávání RDF modelů 

  Krčmář, Martin
  Práce se zabývá vizualizací rozdílu mezi dvěma RDF modely. Jsou   zde porovnávány existující nástroje a postupy, tyto nástroje jsou rozděleny do   dvou kategorií. První kategorie reprezentuje textový přístup k zobrazování ...
 • Zpracování obrazu v zařízení Android - detekce a rozpoznání vizitky 

  Krčmář, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvoření mobilní aplikace pro systém Android, která bude sloužit k automatickému rozpoznávání vizitek a importování kontaktních údajů. V první části je popsána historie, architektura a vývojové ...