Now showing items 1-1 of 1

  • Zdaňování dividend daňových nerezidentů České republiky 

    Krčmová, Michaela
    Bakalářská práce se zabývá zdaňováním dividend vyplácených ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům – fyzickým osobám. Popisuje, analyzuje a systematizuje tuzemskou právní úpravu a mezinárodní smlouvy ...