Now showing items 1-5 of 5

 • Metoda napěťového kontrastu v EREM 

  Krňávek, Martin
  Tato práce obsahuje teoretický popis základních vlastností a principu elektronové mikroskopie, se zaměřením na environmentální rastrovací elektronovou mikroskopii. Popisuje funkci mikroskopu, interakce probíhající po dopadu ...
 • Moderní technologie čištění spalin pro energetické využití zdravotnických odpadů 

  Kotas, Dan
  Předkládaná diplomová práce pojednává o současné situaci nakládání se zdravotnickým odpadem na území České republiky a analyzuje stávající technologický stav zařízení pro jeho termickou likvidaci. Navazuje popis dostupných ...
 • Moderní technologie pro energetické využití biomasy a odpadů 

  Krňávek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technologiemi pro energetické využití biomasy a odpadů. Úvodní část práce je věnována biomase, jejímu rozdělení a zvláště pak zdrojům biomasy z pohledu termického zpracování. Hlavní část práce ...
 • Regionální energetické využití odpadů 

  Krňávek, Martin
  Diplomová práce se zabývá technologiemi pro energetické využití odpadů o zpracovatelském výkonu cca 10 až 50 kt/rok a jejich aplikací v regionech České republiky. V první části práce jsou uvedeny výsledky analýzy spotřeb ...
 • Systémové řešení pro energetické využití zdravotnických odpadů 

  Hanus, Jan
  Diplomová práce se zabývá současnou situací nakládání se zdravotnickými odpady v České republice a dostupnými technologiemi pro zpracování těchto odpadů. V první části je věnována pozornost platné legislativě v dané oblasti, ...