Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování a analýza stavebních konstrukcí v prostředí ANSYS Workbench 

    Krňávek, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá využitím softwarového prostředí ANSYS Workbench pro modelování a analýzu stavebních konstrukcí. Úvodní část práce je zaměřena na metodu konečných prvků, která je prostředím používána. Hlavní část ...
  • Optimalizace návrhu velkých technologických celků 

    Krňávek, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace stavebního návrhu velkých technologických celků. Hlavní důraz je přitom kladen na zapojení dostupných optimalizačních prostředků při návrhu nosných konstrukcí těchto ...