Now showing items 1-20 of 20

 • Bouřky na letištích a za letu - pozorování a předpověď 

  Novozámský, Adam
  Tato práce je zaměřena na popsání konvekčních bouří a jevů, které ji provází. Okrajově se dotýká metod předpovědi bouřek, způsobů jejich pozorování a jednoduchých zásad, které by měl pilot při setkání s bouřkou za letu ...
 • Bouřky na letištích LKTB a LKMT a jejich předpověď 

  Ryba, Přemysl
  Tato bakalářská práce je zaměřena na nebezpečné jevy v letectví, na přítomnost bouřek v prostoru letišť Brno-Tuřany a Ostrava-Mošnov se zvláštním zřetelem na sledované období od roku 2005 do roku 2009 a jejich předpovídání.
 • Implementace nových požadavků JAR-FCL 1 v teoretické přípravě dopravních pilotů v oblasti letecké meteorologie. 

  Kotoučková, Michaela
  Bakalářská práce zpracovává přehled legislativních změn pro výuku dopravních pilotů z hlediska letecké meteorologie. Obsahuje změny v závazných osnovách výuky a změny, které je třeba upravit ve stávajících učebnicích.
 • Letecká meteorologická data 

  Tarasovičová, Nikola
  Tato diplomová práce zdůrazňuje význam leteckých meteorologických dat pro plánování letu a strategické rozhodování za letu. Popisuje konvenční způsoby získávání meteorologických dat, a to před letem i během letu. Poskytuje ...
 • Meteorologické informační zdroje pro posádky letadel 

  Polanský, Lukáš
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis meteorologických jevů, prvků a oblačností ovlivňujících leteckou dopravu. Dále pak na způsoby šíření dostupných meteorologických informací a moderního způsobu poskytování ...
 • Meteorologické zabezpečení provozu na letišti Holešov 

  Koláček, Michal
  Závěrečná bakalářská práce popisuje historii meteorologické stanice od založení až po současnost. Vysvětluje a popisuje zařízení, přístroje používané na meteorologické stanici a rozebírá některé postupy měření.
 • Mlhy a dráhová dohlednost na letišti Brno-Tuřany 

  Tarasovičová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá dohledností a dráhovou dohledností, jejich hlášením v různých meteorologických zprávách, způsoby jejich určování a jevy, které je zhoršují. Soustřeďuje se na mlhy jako hlavní příčinu malé ...
 • Mlhy a nízká oblačnost na letišti Ostrava-Mošnov 

  Harant, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje nízkou oblačnost a malou dohlednost, jejich postavení v leteckých meteorologických zprávách a jejich měření. Zabývá se mlhou jako hlavní příčinou malé dohlednosti, jejím vznikem, předpovědí ...
 • Námraza jako nebezpečný jev v letectví 

  Drška, Martin
  Cieľom bakalárskej práce je popísať vznik námrazy a jej nebezpečenstvo v letectve. Práca obsahuje viacero častí, ktoré popisujú podmienky vzniku námrazy, jednotlivé druhy námrazy a metódy jej merania. Taktiež sa tu popisujú ...
 • Plánování a provedení letu na základě meteorologických předpovědí 

  Zapletal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá meteorologickými prvky a jevy s ohledem na letectví. Soustřeďuje se na zdroje, ze kterých je možné získat nezbytné předpovědi a informace o počasí, jak při plánování letu, tak jeho provedení. ...
 • Problematika letů v horském terénu 

  Ilčin, Jaroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá špecifickými meteorologickými javmi horského prostredia a ich vplyvmi na prevádzku lietadiel. Analyzuje príčiny ich vzniku, vývoja a priebehu a sústreďuje sa na vyhodnotenie vplyvu počasia ...
 • Střih větru jako nebezpečný jev v letectví 

  Novozámský, Adam
  Práce pojednává o střihu větru a jeho vlivu na leteckou dopravu. Ten je rozebrán na teoretické úrovni a uveden do praxe v letecké dopravě. Jsou zde zmíněny metody pozorování, predikce, hlášení střihu větru i doporučené ...
 • Turbulence v atmosféře a její vliv na letový provoz 

  Szarka, Martin
  Bakalářská práce zpracovává problematiku vlivu turbulence na letový provoz. Obsahuje základní informace a poznatky pro piloty motorových i bezmotorových letadel. Zvláštní pozornost je věnována turbulenci v bezoblačném ...
 • Určování dohlednosti na letištích v České republice 

  Smetka, Adam
  Tato práce se zabývá dohledností a jejím rozdělením podle meteorologického slovníku. Pojednává o vývoji systémů dráhové dohlednosti na letištích v České republice, popisuje systémy měření dráhové dohlednosti MITRAS, MIDAS ...
 • Vliv bouřkové elektřiny na leteckou dopravu 

  Fiala, Ľuboš
  Bakalárska práca je zameraná na objasnenie problematiky búrkovej elektriny ako sprievodného javu kumulonimbu. Venuje sa vývoju, typom, štruktúre a štádiam búrkovej oblačnosti, ako aj vzniku elektrického výboja a zriedkavých ...
 • Vliv meteorologických podmínek na vzlet a přistání motorových letounů 

  Koupý, Zdeněk
  V této bakalářské práci se pojednává o vlivu různých meteorologických podmínek a jevů na výkony letounů během fáze vzletu a přistání, respektive výkony jejich leteckých pohonných jednotek. V práci jsem se zaměřil na vliv ...
 • Vliv turbulence v bezoblačném prostoru a vulkanického popela na letový provoz 

  Puchar, Vladimír
  Bakalářská práce zpracovává problémy týkající se turbulence v bezoblačném prostoru a vliv vulkanického popela na letový provoz. Obsahuje základní informace a poznatky pro pilota dopravních letadel. Téma turbulence v ...
 • Vliv větru na provoz letišť v ČR 

  Švec, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá přízemním větrem, tedy větrem, který ovlivňuje, případně i omezuje vzlety a odlety letadel. Nejprve se zmiňuje o meteorologických příčinách větru, jeho charakteristikách v atmosféře, vlivem ...
 • Využití povětrnostních podmínek a meteorologických informací k optimalizaci plachtařských přeletů 

  Kubátová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá meteorologickými předpoklady plachtařských přeletů. V práci jsou uvedeny základní pojmy jako jsou termická konvekce, oblačnost, vlivy orografie, bouřková činnost,. závětrná vlna.
 • Využití tryskového proudění v civilní letecké dopravě 

  Švec, Michal
  Diplomová práce se zabývá tryskovým prouděním. Její rešeršní část pojednává o podmínkách vzniku tryskového proudění, jeho charakteristikách, rozdělení podle zeměpisné polohy a jevech, které tryskové proudění doprovázejí. ...