Now showing items 1-2 of 2

  • Digitálně řízený spínaný napájecí zdroj 

    Krška, Vlastimil
    Tato diplomová práce se zabývá úvodem do spínaných napájecích zdrojů, zvláště je zaměřena na problematiku digitálního řízení. Jsou zde shrnuty základní topologie spínaných zdrojů a diskutováno řešení zásadních problémů, ...
  • Rezonanční a quasi-rezonanční měniče 

    Krška, Vlastimil
    Práce se zabývá návrhem a realizací kvazirezonančního měniče se spínáním v minimu napětí, který využívá rezonanci kondenzátoru a cívky. Je to jedna z možností jak zvýšit účinnost spínaného zdroje. Při použití rezonančních ...