Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení stability kotevního systému 

    Krško, Matúš
    Bakalárska práca je zameraná na problematiku stability kotevného systému. Teoretická časť sa zaoberá rozdelením a technológiou výstavby kotvených stien a poruchovými stavmi, ktoré môžu nastať. Ďalej sú predstavené metódy ...
  • Zajištění stavební jámy při výstavbě metra v úseku Dejvická - Motol 

    Krško, Matúš
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom a posúdením paženia stavebnej jamy pri výstavbe metra v úseku Dejvická - Motol. V úvode sú predstavené možné metódy paženia. Ďalšou časťou je návrh a posudok vybranej varianty zaistenia ...