Now showing items 1-2 of 2

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Krůpa, Miloslav
    Předkládaná bakalářská diplomová práce se zabývá revitalizací předpolí Květné zahrady v Kroměříži. Cílem je optimálně využít řešené území a v něm nově vzniklé návštěvnické části a s ní související objekty (návštěvnické ...
  • Urbanisticko architektonická studie městského nízkopodlažního bydlení 

    Krůpa, Miloslav
    Tématem práce je navrhnout městské účelné komfortní bydlení v klidném přírodním prostředí mezi původní zástavbou staré Líšně a panelovým sídlištěm z 80. let 20. století. Návrh nového obytného souboru bude odpovídat současným ...