Now showing items 1-4 of 4

 • Nosná železobetonová konstrukce bytového domu 

  Svoboda, Petr
  Práce se zabývá statickým řešením nosné železobetonové konstrukce bytového domu. Obsahuje posouzení spodní stavby jako vodonepropustné stavby z betonu – „bílé vany“. Objekt je založen pod úrovní hladiny podzemní vody. ...
 • Nosná železobetonová konstrukce bytového domu 

  Ruber, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je návrh konstrukcí podzemních částí objektu. Součástí práce je provést porovnání alternativních návrhů a následné zhodnocení interakce horní stavby s podložím a pilotovým založením. Pro vybranou ...
 • Nosná železobetonová konstrukce víceúčelového objektu 

  Kudrna, Jiří
  Práce se zabývá statickým řešením železobetonové stropní desky, stěnového nosníku a jeho podpory ve víceúčelovém objektu. Konstrukce jsou navrženy a posouzeny dle platných norem. Spojitá jednosměrně pnutá deska je analyzována ...
 • Statické posouzení stávajícího železobetonového skeletu výrobního objektu 

  Pražan, Jiří
  Diplomová práce se zabývá statickým posouzením stávajícího železobetonového skeletu výrobního objektu. Posuzovaná konstrukce je realizována jako železobetonový monolitický skelet o rozponu pole 6,15 x 6,15 m (osově). Objekt ...