Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická meteorologická stanice 

    Kraicinger, Lukáš
    Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje stručný přehled používaných senzorů na profesionálních meteorologických stanicích a přehled cenově dostupných senzorů a řídících jednotek. ...
  • Software pro zpracování dat a řízení CNC obráběcího stroje 

    Kraicinger, Lukáš
    Práce se převážně zabývá návrhem a tvorbou řídicího systému pro CNC obráběcí stroj na výrobu ozubených kol s integrovaným specifickým CAM systémem. Součástí práce je praktické ověření funkčnosti systému, které zahrnuje ...