Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické vyčíslování chemických rovnic z fotografie 

    Kraina, Martin
    Cílem této  práce je návrh a implementace aplikace pro mobilní platformu Android, která uživateli poskytuje nástroj automatizovaného vyčíslování chemických rovnic. Systém umožňuje pořídit snímek rovnice pomocí fotoaparátu ...
  • Návrh a implementace mobilní aplikace pro systémy iOS a Android 

    Kraina, Martin
    Diplomová práce se zabývá procesem návrhu a implementace mobilní aplikace pro operační systémy Android a iOS. K realizaci samotné aplikace je použito multiplatformního mobilního frameworku React Native a programovacího ...