Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení vzájemných vazeb mezi mozkovými strukturami 

    Klimeš, Petr
    Lidský mozek je tvořen vzájemně propojenými populacemi nervových buněk, které formují anatomicky i funkčně oddělené struktury. Pro studium fyziologie a patologie lidského mozku je zcela zásadní znát, jak jsou tyto struktury ...