Now showing items 1-2 of 2

  • Obrábění plazmového nástřiku materiálu 

    Krajkovič, Pavel
    Tato práce představuje proces plazmového nástřiku a druhy používaných nástřiků, dále se zabývá teorií a parametry obrábění plazmových nástřiků. Práce především popisuje dva konkrétní způsoby obrábění problematických součástí ...
  • Optimalizace obráběcích parametrů abradable nástřiků používaných v leteckém průmyslu 

    Krajkovič, Pavel
    Tato práce se zaměřuje na obrábění termálních nástřiků. Zejména na testování obráběcích parametrů a jejich vlivů pro jednotlivé typy abradable nástřiků, používaných v leteckém průmyslu. Cílem práce je testování parametrů ...