Now showing items 1-2 of 2

  • Výroba držáku uhlíku 

    Kratina, Patrik
    Diplomová práce se zabývá návrhem výroby držáku uhlíku z oceli S235JRG1 (ČSN 11 343), o tloušťce 1,5 mm. V zájmu snížení počátečních nákladů na výrobu držáku bylo rozhodnuto pro výrobu ve sdruženém postupovém nástroji, ...
  • Výroba vstřikovaných dílů 

    Kratina, Patrik
    Práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B-STG Strojírenské technologie, je zaměřena na téma vstřikování plastů do forem. V úvodní části se práce zabývá materiály vhodnými pro vstřikování a dále je práce zaměřena ...