Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza soudobých možností úvěrování fyzických osob v České republice 

  Kratochvíl, Michal
  Cílem bakalářské práce je analyzovat možnosti, které nabízí fyzickým osobám český trh s úvěrovými produkty a charakterizovat jejich výhody a nevýhody.
 • Analýza soudobých možností úvěrování fyzických osob v České republice 

  Kratochvíl, Michal
  Bakalářská práce se zabývá spotřebitelskými úvěry, které v současnosti nabízí komerční banky, družstevní záložny a nebankovní úvěrové instituce. Analyzuje a srovnává tyto produkty prostřednictvím předem stanovených kriterií ...
 • Návrh zdvižné plošiny se šroubovým pohonem 

  Kratochvíl, Michal
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem vytvoření konstrukčního návrhu nového řešení poháněcí jednotky a zdvihacího ústrojí zdvižné plošiny. Vzhledem k rychlému opotřebení lana a tím narůstajícím nákladům je nutno tuto ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Kratochvíl, Michal
  Hlavním cílem této práce je provést konstrukční návrh a výpočet manipulačního prostředku k přepravě vrtulníku firmy Bell mezi přistávací plochou a místem uskladnění. V první části je provedena rešerše se všeobecným přehledem ...