Now showing items 1-8 of 8

 • Geodetický monitoring tubosideru v Liberci pod lyžařskou sjezdovkou F10 

  Buchar, Ondřej
  Tato práce dokumentuje geodetický monitoring deformované ocelové konstrukce tubosideru v Liberci. Od roku 2015 probíhá periodické měření posunů a deformací na objektu. V rámci opatření na zabezpečení stability tunelu, byly ...
 • Revize výškového bodového pole ve vybrané části města Brna 

  Gelieň, Marián
  Teoretická časť bakalárskej práce sa zaoberá históriou a rozdelením výškového bodového pola v ČR, teoretický geometrickou niveláciou zo stredu zo zameraním najmä na metódu veľmi presnej nivelácie a výškovými korekciami. ...
 • Tachymetrické zaměření okolí zámku ve Velkých Losinách 

  Belanis, Pavel
  Cílem bakalářské práce je tvorba účelové mapy okolí zámku ve Velkých Losinách. Lokalita je národní kulturní památkou. První část práce se zabývá teoretickými poznatky potřebnými k pochopení problematiky tvorby účelové mapy. ...
 • Tvorba parametrického modelu města 

  Demková, Michaela
  Táto práca sa zaoberá tvorbou parametrického 3D modelu mesta založeného na dostupných priestorových údajoch. Pre vytvorenie tohto modelu bolo zvolené procedurálne modelovanie v programe CityEngine. Obsahovo je práca rozdelená ...
 • Určení průběhu kvazigeoidu na profilu Velká Bíteš - Uherské Hradiště 

  Kratochvíl, Richard
  Práce pojednává o užití astronomicko-geodetické a astronomicko-gravimetrické nivelace pro výpočet kvazigeoidického profilu. Hlavními vstupními daty do výpočtu jsou elipsoidické a astronomické zeměpisné souřadnice a ...
 • Zaměření kostelu sv. Víta v Havlíčkově Borové 

  Stránská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá zaměřením kostela sv. Víta v Havlíčkově Borové v kraji Vysočina. Výsledek práce bude sloužit jako podklad pro rekonstrukci kostela. Na lokalitě byla metodou GNSS vybudována pomocná měřická síť, ...
 • Zaměření polohopisu a výškopisu lokality v Jedovnicích 

  Pšikalová, Věra
  Cílem mé bakalářské práce je zaměření polohopisu a výškopisu v Jedovnicích, jehož předmětem byla příjezdová komunikace s přilehlým terénem podél rybníka Olšovec k nedalekému autokempu. Konečným produktem je tedy mapa, ...
 • Zaměření skutečného stavu brněnského velodromu - jižní část 

  Ďuriš, Samuel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zameranie skutočného stavu, teda polohopisu a výškopisu, južnej časti brněnského velodromu s následným spracovaním do formy účelovej mapy. Výsledná mapa je vyhotovená v mierke 1:250, v ...