Now showing items 1-20 of 21

 • Geodetický monitoring tubosideru v Liberci pod lyžařskou sjezdovkou F10 

  Buchar, Ondřej
  Tato práce dokumentuje geodetický monitoring deformované ocelové konstrukce tubosideru v Liberci. Od roku 2015 probíhá periodické měření posunů a deformací na objektu. V rámci opatření na zabezpečení stability tunelu, byly ...
 • Oprava systematických chyb a reambulace JDTM ZK v lokalitě Slavkov pod Hostýnem - jižní část 

  Chladil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá revizí digitální mapy vybrané lokality v rámci zkvalitnění Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK). Správcem byly vybrány obce s výskytem prostorů velkých systematických ...
 • Polohopisné a výškopisné zaměření lokality u Vilémovic 

  Praus, Daniel
  Práce pojednává o zaměření a vyhotovení účelové mapy lokality u Vilémovic ve zvoleném měřítku 1:1000. Celá lokalita spadá do CHKO Moravský kras. V mapě je dbáno na vykreslení krasových jevů v oblasti. Jedním z výstupů je ...
 • Reambulace a doměření účelové mapy povrchové situace 

  Fodor, Alexander
  Hlavnou náplňou tejto bakalárskej práce bola reambulácia účelovej mapy povrchovej situácie v lokalite Staré Hradište 2. Reambulácia bola realizovaná pomocou mobilného mapovacieho systému. Na spracovanie mračien bodov bol ...
 • Revize výškového bodového pole ve vybrané části města Brna 

  Gelieň, Marián
  Teoretická časť bakalárskej práce sa zaoberá históriou a rozdelením výškového bodového pola v ČR, teoretický geometrickou niveláciou zo stredu zo zameraním najmä na metódu veľmi presnej nivelácie a výškovými korekciami. ...
 • Tachymetrické zaměření okolí zámku ve Velkých Losinách 

  Belanis, Pavel
  Cílem bakalářské práce je tvorba účelové mapy okolí zámku ve Velkých Losinách. Lokalita je národní kulturní památkou. První část práce se zabývá teoretickými poznatky potřebnými k pochopení problematiky tvorby účelové mapy. ...
 • Tvorba parametrického modelu města 

  Demková, Michaela
  Táto práca sa zaoberá tvorbou parametrického 3D modelu mesta založeného na dostupných priestorových údajoch. Pre vytvorenie tohto modelu bolo zvolené procedurálne modelovanie v programe CityEngine. Obsahovo je práca rozdelená ...
 • Tvorba účelové mapy části údolí potoka Lubě (k. ú. Malhostovice) 

  Veselý, Milan
  Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500. Jako lokalita nám bylo zadáno údolí potoka Lubě. Pro podrobné mapování byla použita metoda tachymetrie. Provedené měření bylo připojeno do závazných ...
 • Určení průběhu kvazigeoidu na profilu Velká Bíteš - Uherské Hradiště 

  Kratochvíl, Richard
  Práce pojednává o užití astronomicko-geodetické a astronomicko-gravimetrické nivelace pro výpočet kvazigeoidického profilu. Hlavními vstupními daty do výpočtu jsou elipsoidické a astronomické zeměpisné souřadnice a ...
 • Určení souřadnic bodů výukové sítě na terase budovy B 

  Tuhá, Silvia
  Táto bakalárska práca sa zaoberá určením súradníc 12 pilierov výukovej siete na terase budovy B a R FAST VUT v Brne. Zahrňuje zameranie a vyrovnanie súradníc pilierov v záväzných referenčných systémoch JTSK (súradnice) a ...
 • Účelová mapa brněnského veledromu a jeho okolí 

  Hrabovský, Lukáš
  Bakalárska práca je zameraná na vyhotovenie účelovej mapy Brnenského velodromu v mierke 1:250. Severná časť bola zameraná mnou a južná časť bola prevzatá od kolegu Samuela Ďuriša. Účelová mapa obsahuje výškopis, polohopis ...
 • Účelová mapa výukového trenažeru - lokalita U Hrubé lípy 

  Hubjaková, Adriana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou mapy uličnej čiary v obci Jedovnice, lokalita U Hrubé lípy. Výsledná mapa bude slúžiť ako podklad pre kontrolu študentských výstupov na predmet Výuka v terénu II. Praktická časť v ...
 • Účelová mapa výukového trenažeru v Jedovnicích 

  Ivančík, Eduard
  Predmetom zadania bakalárskej práce je zameranie skutkového stavu na ulici Za Kostelem v obci Jedovnice. V jednotlivých častiach práce sa pojednáva o postupoch vedúcich k riešeniu problematiky, od rekognoskácie terénu, ...
 • Zaměření a vyhotovení účelové mapy velkého měřítka v k. ú. Malhostovice - lokalita Zlámaniny část A 

  Orviská, Terézia
  Predmetom tejto bakalárskej práce je zameranie a vyhotovenie účelovej mapy v katastrálnom území Malhostovice – lokalita Zlámaniny. Meranie je pripojené do záväzných referenčných systémov S-JTSK a Bpv technológiou GNSS v ...
 • Zaměření části údolí potoka Lubě (k. ú. Malhostovice, Skalička, Nuzířov) 

  Kučeravý, Peter
  Predmetom bakalárskej práce je tachymetrické zameranie údolia potoka Lubě s priľahlým okolím, vrátane miestnej komunikácie. Práca sa zaoberá vybudovaním pomocnej meračskej siete vrátane jej pripojenia do záväzných referenčných ...
 • Zaměření kostelu sv. Víta v Havlíčkově Borové 

  Stránská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá zaměřením kostela sv. Víta v Havlíčkově Borové v kraji Vysočina. Výsledek práce bude sloužit jako podklad pro rekonstrukci kostela. Na lokalitě byla metodou GNSS vybudována pomocná měřická síť, ...
 • Zaměření polohopisu a výškopisu lokality v Jedovnicích 

  Pšikalová, Věra
  Cílem mé bakalářské práce je zaměření polohopisu a výškopisu v Jedovnicích, jehož předmětem byla příjezdová komunikace s přilehlým terénem podél rybníka Olšovec k nedalekému autokempu. Konečným produktem je tedy mapa, ...
 • Zaměření silnice v obci Dolní Boříkovice pro projekt 

  Pejchal, Mojmír
  Motivem bakalářské práce je zaměření původního stavu části silnice III. třídy 04314 v obci Dolní Boříkovice před rekonstrukcí. První část práce je věnována vybudování pomocné měřické sítě a měřickými pracemi. Druhá, se ...
 • Zaměření skutečného provedení stavby dálnice 

  Jelínková, Hedvika
  Cílem této bakalářské práce je zaměření skutečného provedení stavby dálnice, tedy polohopisu a výškopisu, s následným zpracováním do formy účelové mapy. Výsledná mapa je vyhotovená v měřítku 1:500, v 3. třídě přesnosti ...
 • Zaměření skutečného stavu brněnského velodromu - jižní část 

  Ďuriš, Samuel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zameranie skutočného stavu, teda polohopisu a výškopisu, južnej časti brněnského velodromu s následným spracovaním do formy účelovej mapy. Výsledná mapa je vyhotovená v mierke 1:250, v ...