Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza měřených parametrů kardiovaskulárního systému 

  Lysoň, Jakub
  Tato bakalářská práce objasňuje elektrickou aktivitu srdce měřením dvanáctisvodového EKG. Pro měření je určen diagnostický systém Biopac, spolu s počítačovým program Acqknowledge. Pro zjištění vlivu zátěže na zvýšení ...
 • Analýza měřených parametrů kardiovaskulárního systému 

  Lysoň, Jakub
  Tato bakalářská práce objasňuje elektrickou aktivitu srdce měřením dvanáctisvodového EKG. Pro měření je určen diagnostický systém Biopac, spolu s počítačovým program Acqknowledge. Pro zjištění vlivu zátěže na zvýšení ...
 • Dynamická fokusace v ultrazvukové tomografii 

  Kratochvíla, Jiří
  Cílem diplomové práce je seznámení se s problematikou dynamické fokusace v konvenčních ultrazvukových zobrazovacích systémech, modifikace metody pro průzvučnou ultrazvukovou tomografii a realizace a vyhodnocení této ...
 • Metody akvizice pro DCE-MRI 

  Kudlička, Petr
  V této diplomové práci popisuji základy měření magnetickou resonancí. Zamě-řuji se především na metody DCE-MRI s T1 váhováním o¬brazu. Zmiňuji základní kon-trastní látky užívané v MRI zobrazování. Popisuji vybrané pulsní ...
 • Měření a analýza parametrů kardiovaskulárního systému 

  Filipová, Petra
  Bakalářská práce ilustruje základní diagnostické postupy pro analýzy EKG v klinické praxi. Obsahuje ověřování statistických hypotéz, automatickou detekci RR intervalů použitím tří různých detektorů a srdeční frekvenci z ...
 • Měření parametrů kardiovaskulárního systému (KVS) 

  Kratochvíla, Jiří
  Cílem bakalářské práce je seznámení se s problematikou měření parametrů kardiovaskulárního systému, realizace měření těchto parametrů, následná analýza, ukázat statistický postup ověřování hypotéz v této oblasti a konečně ...
 • Měření parametrů kardiovaskulárního systému na spiro-ergometrickém pracovišti 

  Žáková, Monika
  Tato práce shrnuje problematiku fyziologie kardiovaskulárního systému, se zaměřením na kardiovaskulární měření při fyzické zátěži. Popisuje diagnostické přístroje Cardiovit AT-104 (Schiller, Švýcarsko) a PowerCube (Ganshorn, ...
 • Modelování a analýza signálů v zobrazování perfúze magnetickou rezonancí 

  Kratochvíla, Jiří
  Práce ve své teoretické části popisuje perfúzní analýzu pomocí dynamického zobrazování s kontrastní látkou magnetickou rezonancí od akvizice dat až po stanovení odhadů perfúzních parametrů. Metoda je používána převážně v ...
 • Modelování parametrické arteriální vstupní funkce v perfúzním zobrazování 

  Černý, Štěpán
  Cílem bakalářské práce je prostudovat tématiku v oblasti perfúzního zobrazování založené na dynamickém zobrazování s T1 kontrastem. Zaměření bylo především na úlohu arteriální vstupní funkce. Jsou popsány principy jevu ...
 • Modelování v perfusním MR zobrazování 

  Válková, Hana
  Tato práce se zabývá perfuzní analýzou pomocí magnetické rezonance DCE-MRI. Práce v úvodu popisuje problematiku akvizice dat pro DCE-MRI, nutnost použití kontrastních látek a přibližuje základní principy perfuzní analýzy. ...
 • Snímání a analýza elektrické aktivity srdce a krevního tlaku před a po zátěži 

  Vích, Daniel
  Cílem bakalářské práce je seznámení s anatomií a fyziologií srdce, se zvláštním zaměřením na jeho elektrickou aktivitu, měření EKG před a po zátěži systémem Biopac, měření tlaku před a po zátěži auskultační metodou, ...
 • Škálování arteriální vstupní funkce v DCE-MRI 

  Holeček, Tomáš
  Perfusní zobrazování pomocí magnetické rezonance je moderní diagnostická metoda využívaná hlavně v onkologii. Při této metodě je pacientovi podávána kontrastní látka a poté je průběžně sledován průběh její koncentrace v ...