Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv katalytického systému na strukturu E/P kopolymerů 

    Kolomazník, Vít
    Práce se zabývá strukturou etylen-propylenových kopolymerů (E/P kopolymerů) vyrobených polymerací v plynné fázi. Cílem bylo zjistit vliv použitých katalyzátorů na rozložení etylenových jednotek ve výsledném materiálu. Byly ...
  • Využití různých frakcionačních technik pro studium struktury ICP 

    Dostálová, Dagmar
    Houževnatý kopolymer E/P (ICP) se vyrábí polymerací v plynné fázi, tato polymerace je katalyzovaná Ziegler–Nattovými katalyzátory. Tento materiál s výbornými mechanickými vlastnostmi je používán v mnoha průmyslových ...