Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomika provozu větracích jednotek 

    Kratochvila, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá metodami porovnávání větracích jednotek z hlediska ekonomiky provozu. Úvodní kapitoly jsou rešeršního charakteru na téma větrání a vzduchotechnika. V práci jsou dále popsány a demonstrovány ...
  • Tepelná analýza servo motoru 

    Kratochvila, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá tepelnou analýzou servomotorů pomocí výpočtového modelování metodou konečných prvků. Cílem bylo sestavení modelu pro analýzu, verifikace experimentem a hodnocení dosažených výsledků.