Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

    Konečný, Dalibor
    Bakalářská práce se zabývá analýzou a vyhodnocením stávajícího komunikačního mixu společnosti, působící v odvětví cestovního ruchu a předkládá návrhy na jeho zlepšení. Práce se dělí do tří hlavních částí. V první teoretické ...
  • Plánování průběhu projektu výstavby 

    Beránek, Jan
    Bakalářská práce se věnuje plánování průběhu projektu výstavby a vysvětluje jeho základní pojmy, které s ním s jsou spojeny. V teoretické části se zabývá druhy plánů projektu a jejich získáním, časovým plánováním a nástroji ...