Now showing items 1-2 of 2

  • Analyzátor signálu s FPGA 

    Kraus, Václav
    Cílem této práce je prostudovat možnosti výpočtu spektra, možnosti přenosu dat pomocí rozhraní USB 3.0, možnosti ukládání dat do DDR3 paměti pomocí FPGA. Dále je cílem návrh a realizace spektrálního analyzátoru s funkcí ...
  • Dvounohý kráčivý robot 

    Kraus, Václav
    Cílem této práce je seznámit se s problematikou pohybujících se robotů, dále návrh a realizace bezdrátově řízeného dvounohého kráčivého robota. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická. Zabývá se možnostmi ...