Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace technologie RFID pro evidenci vozidel 

    Kraus, Zdeněk
    Práce se zabývá použitím technologie bezkontaktní identifikace - RFID na praktický problém evidence vozidel. Popisuje základní principy této technologie, konstrukci prvků, průběh komunikace a používaná pásma. Dále je popsán ...
  • Modelování a analýza spolehlivosti počítačové sítě VUT 

    Kraus, Zdeněk
    Práce popisuje technologie a architekturu použitou na počítačové síti VUT. Vybrané technologie jsou v textu vysvětleny i s některými jejich variantami.  V práci je navržen simulační model zařízení přepínače obsahující tyto ...